Dettaglio news

10/10/2018

Risonanza tra Civiltà - Mostra di stampe contemporanee cinesi in Italia

Villa Benzi Zecchini
Via Montello 61 - Caerano di San Marco (Treviso)
20 Ottobre – 18 Novembre 2018  -  Inaugurazione sabato 20 ottobre ore 18 
 
Orari di apertura
Giovedì e venerdì 15-19
Sabato e domenica 10-12.30 e 15-19
 
Espongono:
Li Kang, Guo Qingwen, Luo Yuegang, Xu Haoyu, Shi Gang, Liu Hongliang, Zhao Jianghua, Zheng Feng, Zhang Hao, Xu Baozhong, Song Guangzhi, Kang Jianfei, Yang Yue, Liu Decai, Guang Jun, Li Dongxia, Meng Xianhua, Zhang Guanghui, Zhang Lian, Zhou Jirong, Tan Ping, Jiang Lu, Yu Chengyou, Wen Zhongyan, Wei Jia, Cao Dan, Huang Qiming, Zhong Xi, Li Shuren, Zhang Cui, Zhang Hui, Cao Qiongde, Li Baoguo, He Kun
Immagini
attach133
 
Questo sito raccoglie dati statistici anonimi sulla navigazione, mediante cookie installati da terze parti autorizzate, rispettando la privacy dei tuoi dati personali e secondo le norme previste dalla legge. Continuando a navigare su questo sito, cliccando sui link al suo interno accetti il servizio e gli stessi cookie. - Privacy Policy